Hlavní stranaPortfolio › Tištěný časopis Okolo bytu

Tištěný časopis Okolo bytu

Obálka časopisu Okolo bytu

Od roku 2012 vychází tištěný čtvrtletník Okolo bytu. Tento bezplatně dostupný titul je jedním z komunikačních kanálů komplexního informačního portálu pro bytová družstva a SVJ Okolobytu.cz, který vedle článků pro BD a SVJ dále zahrnuje diskusní fórum, e‑letter Okolobytu.cz a elektronické publikace iRádce.

Tištěný časopis Okolo bytu se věnuje situacím a problémům, s nimiž se při správě domu a péči o něj setkávají zástupci bytových družstev a SVJ i jednotliví vlastníci bytů. Výběr témat je do značné míry ovlivňován příspěvky uživatelů diskusního fóra na Okolobytu.cz, reprezentuje proto oblasti, ve kterých je poptávka po ověřených informacích aktuálně největší.

Časopis přináší praktické zkušenosti ze zdařilých, ale i problémových rekonstrukcí, vždy doplněné komentáři a vysvětlivkami odborníků a vyhodnocením správnosti postupů. V rámci „kulatých stolů“ mohou čtenáři porovnávat své poznatky se zkušenostmi z jiných bytových družstev a společenství vlastníků. Dalšími probíranými tématy jsou zejména legislativa, správa majetku, financesemináře a konference týkající se problematiky bytových družstev a SVJ.

Obsah a objednání vydaných čísel časopisu Okolo bytu


Tématické oblasti[na začátek stránky]

Chci spolupracovat
 • správa majetku
 • revitalizace domu
 • legislativa
 • finance
 • údržba a opravy objektu
 • úklid společných prostor
 • zabezpečení
 • úspora energií
 • vytápění
 • výtah
 • termíny seminářů a konferencí
 • rady a komentáře
 • nejdiskutovanější témata

Ukázky článků[na začátek stránky]


Distribuce čtenářům

Časopis Okolo bytu lze zdarma získat na odborných akcích pro veřejnost, zejména celoročních cyklech seminářů projektů Jak to dělají jinde a Dům plný úspor. K dispozici je také u společností, které se na jeho přípravě podílejí tím, že redakci poskytují odborné informace a konzultace, a v některých informačních centrech (například Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR nebo Ministerstva pro místní rozvoj ČR), v prodejních a poradenských místech bank, spořitelen a společností zajišťujících správu majetku, v konzultačních centrech pro úspory energií a u velkých bytových družstev a SV.

V aktuálním seznamu distribučních míst si můžete najít to, které je k vám nejblíže. Tuto síť postupně rozšiřujeme, není-li však žádné distribuční místo ve vašem okolí, lze objednat zaslání aktuálního či některého ze starších vydání časopisu na vaši poštovní adresu.


Termíny vydání[na začátek stránky]

Periodicita vydání:4× ročně (20. února, 20. června, 20. srpna, 20. listopadu)
Odevzdání textových a obrazových podkladů:nejpozději 45 dní před datem vydání
Odevzdání hotové inzerce (formát PDF):nejpozději 15 dní před datem vydání

Vydavatelské informace[na začátek stránky]

Rozměry a umístění plošné inzerce[na začátek stránky]

Umístění jednotlivých formátů inzerce na stránce

Inzerce je přednostně umisťována na pravou (lichou) stranu. Inzeráty na šířku jsou standardně umisťovány na spad v dolní části stránky, inzeráty na výšku k vnějšímu okraji stránky (na pravé i levé straně). U inzerce na spad je zrcadlo vzdáleno minimálně 5 mm od každého z okrajů stránky nebo hřbetu.

Umístění vizitek na stránce

Zvláštním typem inzerce je 1/6 strany, takzvaná vizitka, pro kterou klient dodává pouze kontaktní údaje prezentované společnosti, její logo a popisný text v předepsaném rozsahu. Zpravidla se umisťuje spolu s dalšími pěti vizitkami na samostatnou podbarvenou stranu.

Grafické zpracování vizitek zajišťuje redakce našeho časopisu. Typ a velikost písma a celková úprava jsou shodné pro všechny vizitky. Tučně se vyznačují název společnosti a webová adresa v kontaktech. Obvyklé parametry jsou následující:

 • logo – typická výška 7 až 15 mm podle poměru délek stran (zabere 2 až 4 řádky)
 • kontaktní údaje (obvykle název firmy, adresa sídla nebo pobočky, telefon, fax, e‑mail, adresa webu) – typicky 5 řádků
 • stručný popis činnosti nebo nabídky – typicky 6 až 8 řádků v závislosti na velikosti loga a rozsahu kontaktů (odpovídá 270 až 360 znakům textu); může být souvislý text nebo seznam

Technické požadavky na podklady k článkům a inzerci[na začátek stránky]

Texty

 • soubory formátu TXT, RTF a DOC(X)
 • prostřednictvím e‑mailu
 • texty na papíře jsou přijímány výjimečně, a to pouze po předchozí domluvě

Obrázky, fotografie, loga

 • podklady v elektronické formě
  • kvalitní fotografie ve formátu TIFF, EPS nebo JPEG
  • rozlišení minimálně 300 dpi, barevný prostor CMYK nebo RGB (u RGB nelze zaručit věrný převod barev)
  • loga jako křivková grafika ve formátu EPS či PDF
  • e‑mailem, na USB flash paměti či CD/DVD, uploadem na naše FTP, případně jinak dle domluvy
 • papírové předlohy
  • fotografie o rozměrech minimálně 10 × 15 cm
  • negativy filmů a diapozitivy

Hotové tiskové podklady (například inzerce)

 • formát PDF verze 4.0, nejlépe certifikované PDF/X-1a (při uložení PDF souboru ve verzi 5.0 a vyšší není možné garantovat správné sloučení překryvů, stínů a průhledností)
 • dokument musí obsahovat alespoň ořezové značky
 • názvy souborů musí být složeny pouze ze základních alfanumerických znaků (ne znaky s diakritikou)
 • rozlišení obrázků 300 dpi, komprese JPEG s maximální kvalitou, barevný prostor CMYK (při použití jiných prostorů nelze zaručit barevné podání)
 • barevnost garantujeme pouze tehdy, je-li dodán chemický nebo digitální nátisk
 • u inzerce je nutné dodržet požadované rozměry a spadávku alespoň 3 mm z každé strany
 • smí být použity pouze vektorové fonty, a to postscriptové (Type 1, Type 3) i TrueType a OpenType
 • všechny fonty použité v dokumentu musí být v PDF kompletně vložené (embedded), případně texty převedené na křivky
 • soubory PDF by měly být vytvářeny programem Adobe Distiller, resp. tiskem přes virtuální tiskárnu Adobe PDF, nikoli přímým exportem z aplikace (například QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW)
 • PDF soubory jsou přijímány prostřednictvím elektronické pošty, větší soubory (nad 10 MB) pak uploadem na naše FTP, na USB flash paměti nebo CD/DVD, případně jinak dle domluvy
 • nemáte-li inzerát připravený, vyrobíme jej pro vás (zvýhodněná cena 500 Kč/h, inzerát obdržíte také jako tiskové PDF pro libovolné další použití)

Ke stažení[na začátek stránky]

K prohlížení souborů PDF potřebujete Adobe Reader
Stáhnout Adobe Reader