Hlavní stranaPortfolio › Tematické publikace

Tematické publikace

Jednotlivé bezplatně dostupné publikace řady Komplexní řešení jsou cílené na poskytování aktuálních informací vždy z určité konkrétní oblasti bydlení. Pro rok 2016 připravujeme vydání dvou publikací: V březnu vychází Komplexní řešení pro bytový dům – speciál úspory energií a v září Komplexní řešení pro panelový dům a byt. Obsah tematicky stejně zaměřených publikací se v jednotlivých letech liší – reaguje na změny v oblasti legislativy, financování a dotačních programů i technologické inovace.

Čtenáři v publikacích naleznou řadu doporučení a rad, které jim pomohou předcházet obtížím jak při výběru vhodného řešení, tak při přípravách a jeho realizaci. Nechybí představení výrobků a technologií, které se v dané oblasti osvědčily. Zvýšená pozornost je věnována také možnostem energetických úspor.

Aktuální informace o jednotlivých publikacich najdete na jejich samostatných stránkách, kam se dostanete kliknutím na obálku požadované brožury:


Rozměry a umístění plošné inzerce[na začátek stránky]

Inzerce je přednostně umisťována na pravou (lichou) stranu. Inzeráty na šířku jsou standardně umisťovány na spad v dolní části stránky, inzeráty na výšku k vnějšímu okraji stránky (na pravé i levé straně). U inzerce na spad je zrcadlo vzdáleno minimálně 5 mm od každého z okrajů stránky nebo hřbetu.

Umístění jednotlivých formátů inzerce na stránce

Technické požadavky na podklady k článkům a inzerci[na začátek stránky]

Texty

 • soubory formátu TXT, RTF a DOC(X)
 • prostřednictvím e‑mailu
 • texty na papíře jsou přijímány výjimečně, a to pouze po předchozí domluvě

Obrázky, fotografie, loga

 • podklady v elektronické formě
  • kvalitní fotografie ve formátu TIFF, EPS nebo JPEG
  • rozlišení minimálně 300 dpi, barevný prostor CMYK nebo RGB (u RGB nelze zaručit věrný převod barev)
  • loga jako křivková grafika ve formátu EPS či PDF
  • e‑mailem, na USB flash paměti či CD/DVD, uploadem na naše FTP, případně jinak dle domluvy
 • papírové předlohy
  • fotografie o rozměrech minimálně 10 × 15 cm
  • negativy filmů a diapozitivy

Hotové tiskové podklady (například inzerce)

 • formát PDF verze 4.0, nejlépe certifikované PDF/X-1a (při uložení PDF souboru ve verzi 5.0 a vyšší není možné garantovat správné sloučení překryvů, stínů a průhledností)
 • dokument musí obsahovat alespoň ořezové značky
 • názvy souborů musí být složeny pouze ze základních alfanumerických znaků (ne znaky s diakritikou)
 • rozlišení obrázků 300 dpi, komprese JPEG s maximální kvalitou, barevný prostor CMYK (při použití jiných prostorů nelze zaručit barevné podání)
 • barevnost garantujeme pouze tehdy, je-li dodán chemický nebo digitální nátisk
 • u inzerce je nutné dodržet požadované rozměry a spadávku alespoň 3 mm z každé strany
 • smí být použity pouze vektorové fonty, a to postscriptové (Type 1, Type 3) i TrueType a OpenType
 • všechny fonty použité v dokumentu musí být v PDF kompletně vložené (embedded), případně texty převedené na křivky
 • soubory PDF by měly být vytvářeny programem Adobe Distiller, resp. tiskem přes virtuální tiskárnu Adobe PDF, nikoli přímým exportem z aplikace (například QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW)
 • PDF soubory jsou přijímány prostřednictvím elektronické pošty, větší soubory (nad 10 MB) pak uploadem na naše FTP, na USB flash paměti nebo CD/DVD, případně jinak dle domluvy
 • nemáte-li inzerát připravený, vyrobíme jej pro vás (zvýhodněná cena 500 Kč/h, inzerát obdržíte také jako tiskové PDF pro libovolné další použití)