Hlavní stranaPortfolio › Mediální služby

Mediální služby

Publikace na zakázku

Na základě vašeho zadání vytvoříme brožuru, časopis, informační bulletin či jinou tištěnou nebo elektronickou publikaci. Obsah této tiskoviny připravíme buď s využitím podkladů, které nám dodáte, nebo, pokud to charakter publikace dovolí, si potřebné informace a obrazové materiály zajistíme sami. Po konzultaci základní koncepce nás můžete nechat pracovat samostatně, nebo do příprav zapojit zástupce vaší společnosti. V případě rozsáhlejších či dlouhodobých projektů se nám nejlépe osvědčila partnerská spolupráce formou společného týmu se zadavatelem, ve kterém zajišťujeme redakční práce, jazykové korektury, grafické zpracování a tisk nebo elektronickou publikaci.

U všech typů zakázek dodržujeme následující pravidla zpracování a rozdělení odpovědnosti:

 • Kontaktní osoba z naší strany má na starost převzetí zadání od klienta, komunikaci s ním v průběhu zpracování zakázky a předání hotové tiskoviny.
 • Obsahová část (texty, výběr obrázků, schémat, grafů) je v kompetenci zkušeného redaktora. Ten logicky uspořádá a redakčně zpracuje informace, které bude chtít klient prezentovat. Redaktor je odpovědný za jazykovou i věcnou úroveň projektu a zapracování korektur požadovaných klientem.
 • Grafik zajistí návrh vizuální úpravy publikace v souladu s grafickým manuálem nebo jinými požadavky zadavatele, zlom podle podkladů redaktora a přípravu tiskových dat v náležité kvalitě.
 • Produkční manažer odpovídá za řízení zakázky od podepsání smlouvy přes zpracování publikace až po její tisk a distribuci. Je odpovědný za dodržení dohodnutých termínů a kvalitu výsledku.

Ceny se stanovují individuálně podle typu a rozsahu publikace, formy spolupráce a tiskového nákladu. Pokud se chcete na cokoli zeptat, kontaktujte nás, prosím.

Mediální zastoupení

V návaznosti na naši vydavatelskou činnost vznikla u části našich partnerů a klientů poptávka po dalších službách z oblasti redakční, grafické a produkční. Z tohoto důvodu jsme své portfolio rozšířili o přípravu firemních časopisů a e-mailových věstníků, na které navázaly další korporátní materiály. Dlouhodobým klientům tyto služby poskytujeme za výhodných podmínek. Kromě vlastních tištěných a online titulů jsme schopni zajistit:

 • zprostředkování reklamy a inzerce v tištěných a internetových médiích, českých rádiích a televizích,
 • PR články od redakční přípravy po zveřejnění,
 • pořádání produktových soutěží v tištěných a internetových médiích,
 • průzkumy trhu, ankety, analýzy (trhu, konkurence),
 • přípravu komunikačního plánu,
 • firemní časopisy (pro klienty / obchodní partnery / zaměstnance), e-mailové newslettery,
 • propagační a prezentační tištěné materiály (letáky, bulletiny),
 • návrh a grafickou přípravu tištěných inzerátů,
 • organizaci odborných akcí a eventů (semináře, konference).