Media Advice

Společnost Media Advice, s.r.o. se svých tištěných a on-line médiích zaměřuje na vlastníky a obyvatele bytových domů. Základem je projekt Okolo bytu, který vznikl v roce 2008 a v dnešní podobě představuje komplexní zdroj informací z oblastí bydlení v bytových domech, jejich řízení a provozu.

Okolo bytu úzce spolupracuje se Sdružením českých, moravských a slezských SVJ, Sdružením malých bytových družstev, Domem plným úspor a řadou velkých bytových družstev. Dále je hlavním mediálním partnerem vzdělávacího cyklu seminářů a webinářů Akademie pro bytové domy, určených především pro statutární zástupce SVJ a bytových družstev.

Tištěné tituly

Okolo bytu

Tištěný časopis https://okolobytu.cz/casopis/ vychází 4x ročně. Zaměřuje se na praktická doporučení pro provoz bytového domu, právní výklady a doporučení řešení. Informace jsou zpracovávány obecně srozumitelnou formou.

On-line

Okolobytu.cz

Informační portál www.okolobytu.cz slouží pro předávání informací pro cílovou skupinu vlastníků bytových domů – SVJ, bytových družstev a jejich statutárních orgánů. Součástí portálu je diskusní fórum doplněné vstupy odborníků z daných oblastí.

Elektronický Informační zpravodaj Okolobytu

Zpravodaj Okolobytu.cz https://okolobytu.cz/e-letter/ je zasílán 1x měsíčně. Obsah není duplicitní s portálem Okolobytu.cz. Pravidelně jsou zařazovány články Z právní praxe a komentáře s vybraným diskusním vláknům fóra Okolobytu.cz a další.

Knihovna pro bytové domy

Na adrese knihovny Knihovny pro bytové domy lze shlédnout a poslouchat záznamy seminářů a webinářů a dalších zdrojů informací pro SVJ a bytová družstva. V knihovně je možné také kupovat odborněji zaměřené publikace, například Manuál předsedy SVJ s mnoha vzorovými dokumenty a další, včetně PDF verze tištěného Okolo bytu. Další tituly jsou průběžně doplňovány.

Mediální služby

Společnost Media Advice také zajišťuje mediální služby zejména pro klienty, jejichž produkty či služby souvisí s bytovými domy, není to však podmínkou.

Media Advice, s. r. o.

Osadní 324/12a
170 00 Praha 7

tel.: +420 212 340 015
e‑mail: [email protected]